023 551 2867
€ 0,00

Aivanhov

Meester Omraam Mikhaël Aïvanhov (1900-1986) is geboren in Bulgarije. In 1937 komt hij naar Frankrijk waar hij de essentie van zijn onderricht brengt. Opvallend in zijn werk is de veelzijdigheid waarmee hij het onderwerp 'De mens en zijn vervolmaking' behandelt. Welk thema hij ook aansnijdt, steeds gaat het erom dat de mens zichzelf beter leert kennen, begrijpen en gedragen.