PRIVACY VERKLARING ANANDA NIEUWETIJDSWINKEL

Ananda Nieuwetijdswinkel gevestigd aan de Anegang 13  (2011HR Haarlem), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring. In deze verklaring leggen wij uit welke gegevens wij verzamelen, wij gebruiken en met welk doel wij deze gegevens gebruiken.
 
CONTACTGEGEVENS
Mocht je vragen hebben naar aanleiding van deze Privacyverklaring, of mocht je inzage willen hebben in de gegevens zoals die bij ons geregistreerd staan, dan vragen wij je contact op te nemen middels onderstaande contactgegevens.

Ananda nieuwetijdswinkel
Anegang 13, 2011 HR Haarlem (Nederland)
Telefoonnummer: 023-5769424
E-mailadres: [email protected]


 
PRIVACYBELEID ANANDA NIEUWETIJDSWINKEL
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten diensten en dienstverlening van Ananda nieuwetijdswinkel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 17/06/2019, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Om onze diensten te kunnen leveren, verwerken wij persoonsgegevens. In enkele gevallen doen wij dit samen met derden, of geven wij opdracht daartoe aan derden om deze persoonsgegevens te verwerven en te verwerken. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens, daarom leggen we ook uit in de verklaring op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij jouw gegevens tegen misbruik beschermen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij bijvoorbeeld:

 • Duidelijk zijn en verklaren voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dit doen wij via deze privacyverklaring;
 • Wij je eerst nadrukkelijk informeren over het gebruik van cookies op onze website waarmee wij belangrijke informatie over jouw surf- en zoekgedrag, maar ook persoonlijke informatie als je gebruikersnaam opslaan en verwerken op jouw computer en onze server(s);
 • We je eerst nadrukkelijk er op wijzen dat wij jouw persoonsgegevens zullen verwerken daar  waar dat noodzakelijk is, en dat door het gebruik van onze website je hier nadrukkelijk mee instemt.
 • Wij ons beperken tot het verzamelen van persoonsgegevens die nodig zijn om onze diensten te leveren;
 • We alleen persoonlijke gegevens van jou delen met andere partijen op het moment dat dit noodzakelijk is om onze diensten en dienstverlening te kunnen verstrekken of wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn;
 • Wij zeer strikte en passende afspraken hebben gemaakt met derde partijen (o.a. leveranciers als PostNL) om er o.a. voor te zorgen dat jouw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden;
 • Wij zeer strikte en passende beveilingsmaatregelen hebben genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van derden die in opdracht van ons jouw persoonlijke gegevens verwerken;
 • Wij het helemaal niet raar vinden als jij ons vraagt welke persoonlijke gegevens wij over en van jou geregistreerd hebben, en zodoende jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens (op jouw verzoek) ter inzage aan te bieden, aan te passen of zelfs te laten verwijderen.

 
GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Bij het gebruik van onze diensten, onze websites en onze communicatie kanalen laat je (bedoeld en onbedoeld) altijd bepaalde gegevens achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken echter niet altijd jouw persoonsgegevens. Dit is sterk afhankelijk van welke dienst(en) je gebruik maakt. Zo verwerken wij je credit card gegevens alleen als je deze registreert in je account òf wanneer je de betaling met je credit card verricht. Wanneer je je bestelling met Afterpay betaalt, verwerken wij niet de gegevens van je credit card.

Afhankelijk van hoe jij onze website(s) gebruikt en hoe jij je bestelling plaatst bij ons kunnen wij de volgende gegevens van jouw verwerken:

 

 • Persoonlijke informatie (voor- & achternaam)
 • Persoonlijke informatie (geslacht)
 • Persoonlijke informatie (geboorte datum)
 • Persoonlijke informatie (nationaliteit)
 • Persoonlijke informatie (adres gegevens)
 • Persoonlijke informatie (E-mail adres)
 • Persoonlijke informatie (Mobiel of telefoonnummer)
 • Persoonlijke informatie (Bank en of credit card gegevens)
 • IP-adres(sen)
 • Klant-, bestel- en/of ordernummer
 • Foto- en/of video-opnamen (waaronder ook beveiligingsbeelden)
 • Chat- gesprekken (Whatsapp, chat en Social media)
 • Klikgegevens (Analytics, Cookies)
 • Zoekopdrachten
 • Betaalhistorie / betaalverleden (BKR)
 • Browser informatie (type browser en apparaat)
 • Systeeminformatie (OS, Device)
 • Bestelgegevens (artikel informatie)
 • Bestelgegevens (tarieven / orderwaarden)
 • Accountgegevens (gebruikersnaam / wachtwoord)

 
DOELEINDEN VAN GEGEVENSVERWERKING
Wij verwerken alle hiervoor vermelde gegevens voor de verschillende doeleinden, afhankelijk van de diensten die je gebruikt, of de wijze waarop je je bestelling(en) bij ons plaatst. Hierbij is het belangrijk om te weten dat wij je gegevens uitsluitend verwerken ten behoeve van ONZE dienstverlening. Hiermee willen we direct duidelijk maken dat het doel van de verwerking van jouw gegevens altijd verband houdt met de opdracht die door jou is verstrekt. Globale voorbeelden van doeleinden waarvoor wij jouw gegevens verwerken zijn:

 • Het afhandelen van je bestelling;
 • Het afhandelen van je betaling;
 • Het verzenden van je bestelling;
 • Het afhandelen van je garantieverzoeken.
   

Daarnaast moet je ook denken aan doeleinden als:

 • Contact opnemen per telefoon of e-mail indien dit nodig is m.b.t. de afhandeling van je bestelling;
 • Informatie toe te kunnen sturen over onze producten en diensten;
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclame, echter wel en uitsluitend na jouw expliciete toestemming voorafgaand;
 • Jouw gedrag op onze website te analyseren zodat we onze website (doorlopend) kunnen verbeteren;
 • Jouw zoekopdrachten (op onze website) om zo te beoordelen welke producten jij het meest interessant vindt;
 • Onze belastingaangifte of andere wettelijke verplichtingen.

 
VERSTREKKING GEGEVENS AAN DERDEN
In sommige gevallen verstrekken wij jouw gegevens ook aan een derde partij, veelal omdat dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten of onze diensten. In al deze gevallen hebben wij met deze derde partij (ook wel verwerker genoemd) een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten, waarin we expliciete afspraken hebben gemaakt om jouw persoonsgegevens te beschermen. Zo maken wij de afspraak met deze partijen dat jouw gegevens worden verwijderd (of geanonimiseerd) op het moment dat deze niet meer nodig zijn en dat jouw persoonlijke gegevens nooit voor andere doeleinden gebruikt worden.

Met alle verwerkers hebben we afgesproken middels de verwerkersovereenkomsten dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Alle verwerkers mogen wel het recht voorbehouden om de gegevens die zij verwerken te gebruiken ter verbetering van de eigen dienstverlening. Indien zij gegevens delen met andere partijen dan zij als betrokken verwerker, dan is dit alleen toegestaan als dit (volledig) geanonimiseerd gebeurt. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.
 
BETROKKEN PARTIJEN (DERDEN)
Omdat wij je privacy belangrijk vinden, zijn we ook open en transparant over alle persoonlijke gegevens die we verwerken en laten verwerken. Onderstaand tref je een overzicht aan van de betrokken partijen (derden) die jouw gegevens verwerken:

  1. CCV SHOP

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van CCV Shop. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. CCV Shop heeft toegang tot jouw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Naast onze webwinkel(s), zorgt CCV Shop er ook voor dat wij je kunnen mailen en dat je mail van ons ontvangt. Alle transactionele en functionele e-mail die je ontvangt van ons wordt verzonden via de servers van CCV Shop. CCV Shop zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Voor ons regulier (zakelijk) e-mailverkeer maken wij ook gebruik van de diensten van CCV Shop. CCV Shop heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. CCV Shop heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

CCV Shop is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. CCV Shop maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieen om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw  gebruik van de software en om inzichtelijk te maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt CCV Shop informatie over u als ontvanger en de onderwerpregels van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van haar dienstverlening. In deze cookies worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.
 

  1. MBPWS

Voor onze webwinkel(s) welke gebruik maken van Magento maken wij gebruik van de diensten van MBPWS. Persoonsgegevens die jij ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden op de systemen van deze partij verwerkt. Hierdoor heeft MBPWS toegang tot jouw gegevens wanneer zij ons (technische) ondersteuning bieden. MBPWS zal jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Naast onze webwinkel(s), zorgt MBPWS er ook voor dat wij je kunnen mailen en dat je mail van ons ontvangt. MBPWS zal jouw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken.

Voor ons regulier (zakelijk) e-mailverkeer maken wij ook gebruik van de diensten van MBPWS. MBPWS heeft passende en verregaande technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. MBPWS heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

MBPWS is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.
 
 

  1. RABOBANK OMINIKASSA

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel(s) maken wij gebruik van de diensten van Rabobank omnikassa. Rabobank omnikassa verwerkt je NAW- en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer.

Alle genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Rabobank omnikassa dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. 

Rabobank omnikassa bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.
 

  1. MIJNPAKKETVERZENDEN.NL

Wanneer je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket ook te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van Mijnpakketverzenden.nl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met Mijnpakketverzenden.nl delen. Maar ook je telefoonnummer en e-mail adres verstrekken wij. 

Mijnpakketverzendel.nl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. Hierbij stelt zij onderaannemers beschikbaar (zoals PostNL) aan wie zij deze gegevens ook verstrekt.

 
BEVEILIGING EN BEWAREN VAN JOUW GEGEVENS
Om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens. Ook zorgen we ervoor dat de toegang tot jouw gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. 
Jouw gegevens worden (door ons) niet langer dan noodzakelijk bewaard. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bijvoorbeeld de gegevens in jouw account; wanneer je ons verzoekt jouw gegevens te verwijderen zullen we jouw account op onze website verwijderen. Jouw persoonlijke informatie zoals NAW gegevens blijven echter 7 jaar bewaard in onze administratie, doordat de wet ons dit verplicht. Na deze 7 jaar worden die gegevens wel verwijderd. 

Om er zeker van te zijn dat we alles goed in orde hebben, hebben wij de volgende maatregelen genomen (zichtbaar en onzichtbaar) om jouw persoonlijke gegevens te beveiligen:
 

 • Beveiligingssoftware zoals een virusscanner, firewall en intrusion detection;
 • TLS (voorheen SSL), waarmee wij jouw gegevens versturen via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je herkennen door het “https” voorvoegsel in je url en het hangslotje in de adresbalk;
 • 2-weg authenticatie voor externe opslagbronnen.

 
COOKIES (KOEKJES)
Voor een optimale werking van onze website maken we gebruik van Cookies. Niet die lekkere -met chocolade stukjes en verse roomboter-, maar kleine tekstbestandjes die worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze functionele, analytische en tracking cookies dienen het belang van pure, technische functionaliteit. Met deze cookies zorgen we er voor dat:
 

 • De site naar behoren werkt, bijvoorbeeld dat bepaalde zaken juist weergegeven wordenl;
 • Dat je voorkeursinstellingen kunt gebruiken, bijvoorbeeld hoe producten worden weergegeven of welke taal je de website wilt zien;
 • We je surfgedrag (op onze website) kunnen bijhouden, zodat we een beter inzicht hebben in hoe de website beter ontwikkeld kan worden.


We plaatsen ook functionele en analytische cookies die van mindere technische aard zijn. Deze cookies zijn veel minder van belang en zorgen ervoor dat:
 

 • We je kunnen blijven interesseren voor onze producten wanneer je aan het surfen bent op andere websites;
 • We meer inzage krijgen over welke producten je interessant vindt en hoe we daarop kunnen richten;
 • Je vaker gerichte advertenties ziet van producten die je bekeken hebt, dan advertenties van producten waar je niets mee hebt.


Zodra je onze webwinkel(s) en website(s) voor de eerste keer gebruikt informeren we je middels een melding op de website dat we deze cookies gebruiken. Omdat onze website afhankelijk van deze cookies is en we geen selectie aan “cookie-smaakjes” bieden, vragen we je toestemming ervoor middels instemming door gebruik. Dit betekent dat je instemt met het plaatsen van cookies als je de site blijft gebruiken.

Afmelden van deze cookies is heel eenvoudig, je browser is zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Ook eerder opgeslagen informatie kun je eenvoudig verwijderen. Een handleiding daarvoor is te vinden op https://www.cookiesuitschakelen.nl/.
Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij verzamelen dus ook informatie over jouw surfgedrag en delen deze informatie met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets die zij verkrijgen van andere bedrijven op een bepaalde manier interpreteren en op die manier mogelijk jouw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Googlediensten en producten.

Overigens anonimiseren wij de gegevens die wij verwerken in ons Google Analytics account. Hierdoor is de data die wij bij Google verwerken vrijwel niet voor interpretatie vatbaar en daarmee een stuk prettiger voor jouw privacy.

 
MEDEWERKING AAN FISCAAL EN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK
In voorkomende gevallen kan Ananda nieuwetijdswinkel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zien wij ons gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
 
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Ananda nieuwetijdswinkel neemt niet niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen hebben of kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit.

 
JOUW RECHTEN: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene rechten met
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

Zo heb je het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou, iemand anders of een door jou genoemde te sturen.

Jouw verzoek tot inzage, aanpassing, verwijdering of overdraging van jouw persoonsgegevens stuur je aan [email protected]. Om misbruik van jouw gegevens te voorkomen, sturen wij deze gegevens altijd naar het bij ons bekende en in onze systemen geregistreerde e-mail adres. Wanneer je wenst dat je gegevens naar een ander e-mail adres, organisatie of per post toegestuurd worden dan zullen we je vragen om een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen 30 dagen, op je verzoek.
 
KLACHTEN EN TOEZICHT
De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder voor de Algemene Verordening Gegevensverwerking. Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens op een manier verwerken die in strijd is met de privacywet, dan heb je de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Hiervoor ga je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

 
WIJZIGINGEN IN ONZE PRIVACYVERKLARING
Deze Privacyverklaring kan door ons van tijd tot tijd gewijzigd worden. Nieuwe inzichten of wijzigende regelgeving kunnen hier bijvoorbeeld de aanzet toe zijn. Wijzigingen zullen wij altijd op onze website publiceren. Jouw gegevens gebruiken wij echter nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.
Het is daarom aan te raden deze verklaring op geregelde basis te raadplegen, zodat je altijd van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
EXTERNE WEBSITES
Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op websites van externe partijen welke door middel van links met onze websites zijn verbonden Ananda kan op geen mogelijkheid een garantie bieden dat deze websites op een betrouwbare wijze met jouw persoonsgegevens omgaan. Voordat je verder surft op een website waar wij naar toe linken verzoeken wij je altijd en eerst de Privacy verklaring door te nemen voor meer informatie over de wijze waarop zij met jouw persoonsgegevens omgaan.
 
INWERKINGTREDING
Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 17 juni 2019.

Menu
Mijn account
Registreren
Maak bestellen nóg makkelijker!
 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen
Registreren
Inloggen
Or sign up here
Favorites
U heeft geen items in uw lijst.
Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
Ga verder met winkelen
Filters
Taal & Valuta
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen